Direkt till innehållet
En del av Region Halland

Om oss

Musik Hallandia är en musikinstitution helägd av Region Halland med målet att tydliggöra satsningen på musik. Vi vill förstärka kulturens kraft i Halland för att främja kreativiteten och öppenheten i regionen - och för att bygga broar och skapa möten under ett rikt musik- och kulturliv som har något för alla.

Vi arbetar med att initiera konserter, festivaler och andra musikevenemang i Halland. Genom goda samarbeten med arrangörer vill vi göra Halland till den bästa musikplatsen, både för konsertbesökaren och musikutövaren. Vårt mål är att utveckla musikscenen i regionen, så att alla som bor och verkar i Halland ska ha tillgång till ett levande musik- och kulturutbud – oavsett ålder, etnicitet eller bakgrund. Med unika musikupplevelser och evenemang vill vi sätta Halland på musikkartan – både nationellt och internationellt.

Med vår plattform och våra resurser vill vi även hjälpa och skapa förutsättningar för nya artister och musikutövare att dela med sig av sin konst till en bredare publik. Vi förmedlar jobb och arbetstillfällen för musiker, stödjer med utbildning och rådgivning vid behov och är kontaktskapare och handledarstöd till unga inom musik samt medverkar till utveckling av program för kultur i skolan.

Vår vision

Vi ska bidra vi till Regionens vision – Bästa Livsplatsen – genom att skapa Bästa musikplatsen.

Musik Hallandias vision är att göra Halland till den bästa musikplatsen och en tongivande kultur- och musikregion som andra kan inspireras av. Genom konstnärlig kompetens och mod vill vi vara den mest nyskapande samarbetspartnern och arrangören i landet och en förebild för andra aktörer inom musik, inte bara i Norden utan hela Europa. Visionen för vår verksamhet faller under regionens vision på ett naturligt sätt vårt mål för institutionen är att under ett eget varumärke med unikt innehåll skapa, renodla och bli Hallands musikinstitution.

Musik Hallandia ska utveckla och främja musiklivet i regionen och bli en förebild för andra aktörer inom musik.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att verka för att musikscenens utveckling och dess tillgänglighet i Halland.

I samarbete och samråd med musiklivets olika aktörer – både regional som nationellt och internationellt – ska vi producera, främja och stödja musiklivet i Halland. Vi skapar oförglömliga broar, möten och främjar kreativitet och öppenhet i regionen.

Musik Hallandia är en viktig stöttepelare för alla föreningar och fria musikartister, vi är de som gör att både unga talanger och professionella musiker attraheras till Halland. Vi ska erbjuda spets och ha modet att ligga i framkant, samtidigt som vi ger en bredd av talanger möjlighet att utvecklas i Halland.

Nyhetsbrev

Häng med i vad som händer, när det händer.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det senaste om kommande konserter, festivaler och andra evenemang direkt till din mejl.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev